Sarga Liviana Polipropileno

20, 25, 30, 35, 40 mm